• Cronologia Judeţului Timiş

  Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013


  TIMIŞUL ÎN DATE ŞI CIFRE


  LUCRAREA APARE CU SPRIJINUL CONSILIULUI JUDEŢEAN TIMIŞ
  Autori:
  Vasile Dudaş
  (coordonator)
  Ioan Haţegan - Sorin Berghian - Constantin C. Gomboş - Mariana Cernicova

  Consultanţi ştiinţifici:
  Nicolae Săcară - Rodica Giurgiu - Răzvan Hrenoschi - Ioan Munteanu

  Colaboratori:
  Tatiana Bădescu - Dan Ciobotaru Alin - Elena Mikloşi - Oana Alexa

   

   

   

  Cuvânt înainte


           Mărginit spre nord de Lunca Mureşului, spre est şi sud de Munţii Banatului, iar spre vest de frontierele de stat  cu Serbia şi Ungaria, judeţul Timiş se întinde în prezent pe un teritoriu de 8678 km2, reprezentând 3,6 % din suprafaţa României. Potrivit datelor ultimului recensământ, populaţia însumată a localităţilor timişene număra 687.377 locuitori.
          Cel ce se apleacă asupra trecutului acestei zone poate constata cu uşurinţă că, de-a lungul veacurilor, în localităţile care compun această unitate teritorial-administrativă s-au derulat un mare număr de evenimente, unele înrâurind puternic evoluţia acestui spaţiu european.
            Impresionanta cantitate de date istorice referitoare la zona timişeană a făcut necesară existenţa unui îndreptar cronologic. Acestei necesităţi doreşte să-i răspundă lucrarea de faţă. Ea se vrea un instrument de lucru destinat să servească unui public tot mai interesat de trecutul istoric, însă mereu în criză de timp, care doreşte un acces prompt la informaţia concentrată, adică să cunoască repede şi precis date esenţiale.
            Stabilirea datelor este rezultatul unui susţinut efort de docu­mentare, în scopul de a oferi cititorului concluzia celor mai noi cercetări. Nu poate fi indicată aici toată bibliografia consultată, dar trebuie amintit că documentarea nu s-a limitat la principalele sinteze de istorie naţională, ci a cuprins şi un mare număr de publicaţii periodice şi studii speciale consacrate precizărilor cronologice.
            Legat de selecţia informaţiilor în economia unei lucrări de o asemenea factură, autorii sunt conştienţi că ea poate comporta multe discuţii.
            Criteriul general de ordonare a materialului a fost cel cronologic. Evenimentele sunt ordonate după anul, luna şi ziua în care s-au desfăşurat. Nu întotdeauna a fost posibilă o identificare în toate cele trei dimensiuni cronologice; atunci în primul segment am introdus anul (dacă numai acesta este cunoscut) sau anul şi luna. Desigur, au existat situaţii în care diverse izvoare menţionează date diferite la acelaşi eveniment. În aceste cazuri s-a optat pentru varianta susţinută de cele mai multe surse.
            Pentru fluidizarea cronologiei, autorii au renunţat la dubla menţionare a datelor (stil vechi şi nou). Întrucât cea mai mare parte a cercetătorilor folosesc, în ultimul timp, cu predilecţie stilul nou, s-a operat cu ultima variantă.
            În încheiere se cuvine un cuvânt de mulţumire membrilor Comisiei de Cultură şi Conducerii Consiliului Judeţean Timiş, care au aprobat susţinerea financiară a lucrării.
   
  Vasile Dudaş