PATJ TIMIŞ Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean Timiş