• Imagine galerie

   7.1 Distributia teritoriala a unitatilor economice - 2011

  • Imagine galerie

   7.12 Distributia teritoriala a productivitatii muncii - 2011

  • Imagine galerie

   7.13 Grupuri de actiune locala din judetul Timis - 2011

  • Imagine galerie

   7.15 Structura fondului funciar - terenuri agricole - 2011

  • Imagine galerie

   7.16 Structura fondului funciar - terenuri arabile - 2011

  • Imagine galerie

   7.17 Structura fondului funciar suprafata arabila pe locuitor - 2011

  • Imagine galerie

   7.18 Structura fondului funciar - pasuni si fanete - 2011

  • Imagine galerie

   7.19 Structura fondulu ifunciar - livezi si pepiniere pomicole - 2011

  • Imagine galerie

   7.2 Densitatea teritoriala a unitatilor economice - 2011

  • Imagine galerie

   7.20 Structura fondului funciar - vii si pepiniere viticole - 2011

  • Imagine galerie

   7.29 Distributia livezilor si productia de fructe

  • Imagine galerie

   7.36 Distributia si dinamica salariatilor din agricultura

  • Imagine galerie

   7.38 Distributia si dinamica salariatilor din silvicultura

  • Imagine galerie

   7.39 Distributia si dinamica cifrei de afaceri din silvicultura

  • Imagine galerie

   7.4 Ponderea salariatilor din populatia in varsta de munca - 2011

  • Imagine galerie

   7.40 Distributia si dinamica teritoriala a salariatilor din industrie

  • Imagine galerie

   7.41 Distributia salariatilor pe subramuri ale industriei

  • Imagine galerie

   7.42 Distributia si dinamica cifrei de afaceri din industrie

  • Imagine galerie

   7.46 Distributia si dinamica teritoriala a salariatilor din comert

  • Imagine galerie

   7.47 Distributia salariatilor pe tipuri de activitati comerciale

  • Imagine galerie

   7.50 Distributia si dinamica teritoriala a salariatilor din servicii

  • Imagine galerie

   7.51 Distributia salariatilor pe tipuri de servicii

  • Imagine galerie

   7.53 Distributia cifrei de afaceri pe tipuri de servicii

  • Imagine galerie

   7.54 Clasificarea localitatilor dupa densitatea populatiei - 2011

  • Imagine galerie

   7.55 Numarul de locuitori saraci - 2011

  • Imagine galerie

   7.56 Gradul de saracie - severitatea saraciei - 2011

  • Imagine galerie

   7.57 Gradul de saracie - rata saraciei - 2011

  • Imagine galerie

   7.58 Gradul de saracie - profunzimea saraciei

  • Imagine galerie

   7.59 Centre locale de consultanta agricola

  • Imagine galerie

   7.6 Distributia salariatilor pe ramuri economice - 2011

  • Imagine galerie

   7.7 Distributia si dinamica cifrei de afaceri - 2011

  • Imagine galerie

   7.8 Distribuia cifrei de afaceri pe ramuri economice - 2011

  • Imagine galerie

   7.9 Distributia teritoriala a cifrei de afaceri locuitor - 2011