• Imagine galerie

   Cartograma 1.1 - Distribuția populației în teritoriu

  • Imagine galerie

   Cartograma 1.2 - Evoluția populației în perioada 2000 - 2010

  • Imagine galerie

   Cartograma 1.3.- Ponderea populației în vârstă de 0 - 14 ani (2010)

  • Imagine galerie

   Cartograma 1.4 - Ponderea populației în vârstă de 15 - 64 ani (2010)

  • Imagine galerie

   Cartograma 1.5 - Ponderea populației în vârstă de 65 ani și peste (2010)

  • Imagine galerie

   Cartograma 1.6 - Rata de dependență demografică (2010)

  • Imagine galerie

   Cartograma 1.7 - Indicele de vitalitate (2010)

  • Imagine galerie

   Cartograma 1.8 - Mișcarea naturală - Natalitatea

  • Imagine galerie

   Cartograma 1.9 - Mișcarea naturală - Mortalitate

  • Imagine galerie

   Cartograma 1.10 - Bilanț demografic natural - Rata sporului natural în 2010

  • Imagine galerie

   Cartograma 1.11 - Bilanț demografic natural - Rata sporului migratoriu în 2010

  • Imagine galerie

   Cartograma 1.12 - Resursa umană - Elevi ce revin unui cadru didactic (2010)

  • Imagine galerie

   Cartograma 1.13 - Resursa umană - locuitori ce revin unui medic (2010)

  • Imagine galerie

   Cartograma 1.14 - Evoluția numărului de salariați și distribuția lor pe sectoare de activitate

  • Imagine galerie

   Cartograma 1.15 - Distribuția salariaților în agricultură în 2010

  • Imagine galerie

   Cartograma 1.16 - Distribuția salariaților în industrie în 2010

  • Imagine galerie

   Cartograma 1.17 - Distribuția salariaților în industria prelucrătoare în 2010

  • Imagine galerie

   Cartograma 1.18 - Distribuția salariaților în comerț în 2010

  • Imagine galerie

   Cartograma 1.19 - Distribuția salariaților în servicii, altele decât comerț  în 2010

  • Imagine galerie

   Cartograma 1.20 - Rata șomajului (2010)

  • Imagine galerie

   Cartograma 1.21 - Dezvoltare comunitară - Indicele de dezvoltare a comunei (2008)

  • Imagine galerie

   Cartograma 1.22 - Prognoza populației 2025 - varianta medie

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.1 - Organizarea administrativă a teritoriului județean

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.2 - Mărimea UAT după suprafață

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.3 - Mărimea UAT după populație

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.4 - Mărimea UAT după numărul de localități

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.5 - Sistemul de așezări după ranguri (Conf. PATN Secțiunea IV)

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.6 - Distanțe minime între reședințele de comună și orașele din județ

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.7 - Principalele arii periurbane din zona de studiu

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.8 - Satisfacerea indicatorilor minimali conf. Legii 100 / 2007

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.9 - Rețeaua dotărilor de învățământ

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.10 - Rețeaua dotărilor de sănătate și ariile de arondare ale spitalelor

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.11 - Rețeaua dotărilor cu caracter cultural, sport și recreere

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.12 - Rețeaua dotărilor juridice și  ariile de arondare

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.13 - Rețeaua unităților bancare și hypermarketuri

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.14 - Rețeaua de alimentare cu apă și canalizare la nivel de UAT

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.15 - Rețeaua de alimentare cu gaze naturale și energie termică la nivel de UAT

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.16 - Suprafața locuibilă pe UAT

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.17 - Număr locuințe la 1000 locuitori pe UAT

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.18 - Dinamica construcției de locuințe

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.19 - Nivelul de echipare al locuințelor cu utilități

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.20 - Sinteză echipamente publice cu rol teritorial și de proximitate

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.21 - Disfuncționalități echipare tehnico - edilitară

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.22 - Sinteza echipare tehnică

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.23 - Raioane de intervenție ale unităților ISU

  • Imagine galerie

   Cartograma 2.24 - Repartiția localităților pe principalele trepte de relief