• 2019 - Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene

  Ultima actualizare: Adriana Miatov, în data de 09.09.2020

  În prima jumătate a anului 2019, România a exercitat Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, perioadă în care Consiliul Județean Timiș a organizat 8 evenimente de amploare cu participarea a sute de experți din statele membre ale UE, pe diferite tematici de interes la nivel european.

  Având ca motto "Coeziunea, o valoare europeană comună", Președinția României s-a concentrat, în decursul celor 6 luni, pe definirea unei Uniuni mai puternice, mai inclusive și mai aproape de cetățenii săi.

  Au existat patru piloni cheie în programul de priorități al Președinției României: Europa convergenței, Europa siguranței, Europa ca actor global și Europa valorilor comune.

   

  Consiliul Județean Timiș a venit în sprijinul organizării unor evenimente în cadrul Președinției prin implicarea directă:

  • Întâlnirea Grupului de lucru al experților privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (EGMIT). Grupul s-a reunit pentru a împărtăși soluții inovative care să ducă la îndeplinirea obiectivului general al UE, acela de reducere a emisiilor cu cel puțin 40% până în 2030
  • Reuniunea Grupului de lucru al experților privind adaptarea la schimbările climatice (EGA), având, ca teme principale de discuție, modalitățile de gestionare a fenomenelor meteorologice extreme cu care ne confruntăm în ultimii ani
  • Reuniunea Șefilor Agențiilor Naționale ale Medicamentului (Head of Medical Agencies 1) unde s-a discutat despre felul în care se poate proteja și promova un sistem european eficient și eficace al medicamentelor, care să răspundă nevoilor cetățenilor
  •  Reuniunea directorilor de securitate, destinată discuțiilor despre importanța identificării de soluții pentru asigurarea unui climat de pace, securitate și unitate în cadrul frontierelor noastre, aceasta fiind și una dintre principalele priorități ale spațiului european în aceste vremuri de cotitură.
  • Reuniunea directorilor generali din învățământul preuniversitar/şcoli, unde s-a discuta despre provocările cu care ne confruntăm în domeniul educației, odată cu schimbările pe care internetul și digitalizarea tehnologiei le generează atât în ceea ce privește accesarea informațiilor, cât și în cadrul sistemelor de predare și în evoluția galopantă a diversității și mobilității job-urilor în spațiul european.

   

  • E-Commerce Interactive Dialogue, eveniment unde au avut loc discuții despre politici noi, menite să asigure succesul comercianților europeni într-o economie digitalizată, prin reducerea barierelor și prin facilitarea oportunităților de afaceri și în afara granițelor Uniunii Europene, într-o manieră legală, sigură și cât mai accesibilă.
  • Întâlnirea directorilor școlilor și a institutelor din administrația publică (DISPA). Evenimentul a fost dedicat inițierii de parteneriate și schimburi de experiență între specialiștii din administrație ai statelor membre, cu scopul de a identifica tehnici actuale de îmbunătățire a competențelor sociale și administrative la nivel european și național.
  • Zilele Energiei” (Energy Info Days), în cadrul căruia s-au prezentat noile posibilități de finanțare și schemele inovatoare oferite de Programul-cadru european pentru cercetare și inovare - FP9, având ca scop protejarea mediului și creșterea producției de energie regenerabilă atât la nivel național, cât și la nivel european.

  Consiliul Județean Timiș, a organizat evenimente conexe proprii în cadrul programelor prioritare ale județului Timiș, pentru a spori vizibilitatea județului Timiș la nivel european. Pe lângă evocarea istoriei și a specificului arhitectural al capitalei Banatului, evenimentele culturale s-au concentrat pe prezentarea detaliată, din punct de vedere economic, investițional, turistic și cultural a județului, cu scopul de a-i încuraja pe participanți să revină. Aceste incursiuni pe teritoriul timișean au culminat cu momente folclorice reprezentative pentru zona Banatului.

  Promovarea, la nivel european, în fața a aproximativ 600 de experți din toate colțurile continentului, care au avut parte de prezentări detaliate ale județului nostru, ale obiceiurilor și ale obiectivelor turistice și culturale au fost apreciate și reprezintă pentru noi o mare reușită, cu beneficii pe termen lung pentru județul Timiș și pentru Timișoara.