• FORMULARE pentru Drept de preemțiune

  Ultima actualizare: Raul Ghiciulescu, în data de 16.02.2021

  DREPTUL DE PREEMȚIUNE (Legea 422/2001 și Legea nr. 259/2006)

  Documente necesare:

  1. PERSOANE FIZICE

  • Cerere tip   Descarca formular
  • CI/BI proprietarului / proprietarilor (copie)
  • Extras CF informare actualizat din anul în curs (copie)
  • Adresa-răspuns de la Direcția Județeană pentru Cultură Timiș (copie)

  Notă: Pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință(SAD) este necesar să fie depus un plan releveu al spațiului sau o schiță însoțită de o descriere sumară(suprafețe, acces) și câteva fotografii relevante cu exteriorul și interiorul spațiului.

  Nota: Toate documentele anexate cererii vor purta înscrisul ”conform cu originalul” și semnătura solicitantului.

  2. PERSOANE FIZICE PRIN MANDATAR

  • Procura notarială (copie)
  • Extras CF informare actualizat din anul în curs (copie)
  • Adresa-răspuns de la Direcția Județeană pentru Cultură Timiș (copie)

  Notă: Pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință(SAD) este necesar să fie depus un plan releveu al spațiului sau o schiță însoțită de o descriere sumară(suprafețe, acces) și câteva fotografii relevante cu exteriorul și interiorul spațiului.

  Nota: Toate documentele anexate cererii vor purta înscrisul ”conform cu originalul” și semnătura solicitantului.

  3. PERSOANE FIZICE REPREZENTATE DE AVOCAT

  • Împuternicirea avocațială
  • Extras CF informare actualizat din anul în curs (copie)
  • Adresa-răspuns de la Direcția Județeană pentru Cultură Timiș (copie)

  Notă: Pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință(SAD) este necesar să fie depus un plan releveu al spațiului sau o schiță însoțită de o descriere sumară(suprafețe, acces) și câteva fotografii relevante cu exteriorul și interiorul spațiului.

  Nota: Toate documentele anexate cererii vor purta înscrisul ”conform cu originalul” și semnătura solicitantului.

  4. PERSOANE JURIDICE

  • Cerere tip   Descarca formular
  • CI/BI al asociatului / administratorului / împuternicitului / mandatarului societății (copie)
  • Certificat constatator (copie)
  • Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului (copie)
  • Extras CF informare actualizat din anul în curs (copie)
  • Adresa-răspuns de la Direcția Județeană pentru Cultură Timiș (copie)

  Notă: Pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință(SAD) este necesar să fie depus un plan releveu al spațiului sau o schiță însoțită de o descriere sumară(suprafețe, acces) și câteva fotografii relevante cu exteriorul și interiorul spațiului.

  Nota: Toate documentele anexate cererii vor purta înscrisul ”conform cu originalul” și semnătura solicitantului.

  5. EXECUTOR JUDECĂTORESC

  • Cerere tip  Descarca formular (semnate și ștampilate cu ștampila executorului judecătoresc)
  • CI/BI al executorului (copie)
  • Hotărârea judecătorească (copie)
  • Extras CF informare actualizat din anul în curs (copie)
  • Adresa-răspuns de la Direcția Județeană pentru Cultură Timiș (copie)

  Notă: Pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință(SAD) este necesar să fie depus un plan releveu al spațiului sau o schiță însoțită de o descriere sumară(suprafețe, acces) și câteva fotografii relevante cu exteriorul și interiorul spațiului.

  Nota: Toate documentele anexate cererii vor purta înscrisul ”conform cu originalul” și semnătura solicitantului.

  6. LICHIDATOR JUDICIAR

  • Cerere tip   Descarca formular  (semnate și ștampilate cu ștampila executorului judecătoresc)
  • CI/BI al executorului (copie)
  • Document justificativ al actului de lichidare (copie)
  • Extras CF informare actualizat din anul în curs (copie)
  • Adresa-răspuns de la Direcția Județeană pentru Cultură Timiș (copie)

  Notă: Pentru spațiile cu altă destinație decât cea de locuință(SAD) este necesar să fie depus un plan releveu al spațiului sau o schiță însoțită de o descriere sumară(suprafețe, acces) și câteva fotografii relevante cu exteriorul și interiorul spațiului.

  Nota: Toate documentele anexate cererii vor purta înscrisul ”conform cu originalul” și semnătura solicitantului.