• Prelucrarea datelor cu caracter personal

  Ultima actualizare: Gabriel Rosu, în data de 17.07.2018

  I. FORMULARE DE EXERCITARE A DREPTURILOR de către persoanele vizate

  1. Elemente de noutate (pliant) - format .pdf
  2. Elemente de noutate (broșură) - format .pdf

   

  MODELE CERERI:

  1. Cerere pentru exercitarea dreptului de acces format .docx | format .pdf
  2. Cerere pentru exercitarea dreptului de intervenție format .docx | format .pdf
  3. Cerere pentru exercitarea dreptului de opozițtie format .docx | format .pdf

  MODELE PLÂNGERI:

  1. Plângere - drept de acces format .docx | format .pdf
  2. Plângere - drept de intervenție format .docx | format .pdf
  3. Plângere - drept de opoziție format .docx | format .pdf
  4. Plângere - alte cazuri format .docx | format .pdf

   


   

  Prin completarea și semnarea FORMULARULUI TIPIZAT DE CERERE, solicitantul își dă acordul la COLECTAREA și PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

  II. LEGISLAȚIE RELEVANTĂ:

  1. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) - format .pdf
  2. Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările și completările ulterioare
  3. Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
  4. Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981

  III. LINK-URI UTILE:

  1. Autoritatea Națională de Supraveghere A Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP): www.dataprotection.ro
  2. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD): www.edps.europa.eu
  3. Comitetul European pentru Protecția Datelor: www.edpb.europa.eu
  4. Comisia Europeană: ec.europa.eu
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal