Sedinta ordinara - 27 august

Ultima actualizare: Florin Jurca, în data de 24.08.2020

24.08.2020

Consiliul Județean Timiș se convoacă în ședință ordinară care se va desfășura online, în sistem videoconferință, în data de 27 august 2020, ora 10.00, în sala Multifuncțională din Palatul Administrativ situat în Timişoara, bd. Revoluției din 1989 nr. 17, cu următoarea

ORDINE DE ZI

 1. Proiect de hotarare privind constatarea trecerii de drept a unor bunuri imobile din domeniul public al Județului Timiș în domeniul public al Statului.
 2. Proiect de hotarare privind revocarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.58/21.04.2011 privind înființarea unui Incubator de Afaceri în cadrul Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Judetean Timis nr.206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate in domeniul public al Judetului Timiș, către unele institutii publice de interes județean.
 4. Proiect de hotarare pentru aprobarea Procedurii privind aplicarea masurilor dispuse prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.69/2020 pentru instituirea unor masuri fiscale.
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Găvojdia, din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale Administrate și Finanțate din Bugetul Consiliului Județean Timiș și Bugetul Consiliilor Locale.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea  înființării pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș a echipei intersectoriale în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, cu rol consultativ.
 8. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale către Grupul de Acţiune Locală Asociaţia "Timiş Torontal Bârzava", pentru anul 2020.
 9. Proiect de hotarare privind  aprobarea încheierii unui Acord  de Colaborare între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Universitatea de  Medicină  și Farmacie "Victor Babeș" din Timișoara, în scopul realizării și derulării de proiecte de interes comun.
 10. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui Acord  de Colaborare între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Universitatea de Vest Timișoara, în scopul realizării și derulării de proiecte de interes comun.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui Acord  de Colaborare între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara,  în scopul realizării și derulării de proiecte de interes comun.
 12. Intrebari, interpelari.