Ședință ordinară, 23 decembrie

Ultima actualizare: Florin Jurca, în data de 24.12.2020

17.12.2020

Consiliul Județean Timiș se convoacă în ședință ordinară care se va desfășura online, în sistem videoconferință, în 23 decembrie 2020, începând cu ora 10.00, în sala multifuncțională din Palatul Administrativ, bd. Revoluției din 1989 nr. 17, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Timiș, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Banat” al Județului Timiș.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 105/28.05.2019 pentru aprobarea Normativelor privind dotarea cu autovehicule și consumul lunar de carburanți.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractului de închiriere încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Societatea DIADI CAFE S.R.L.

4. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei Orțișoara în domeniul public al Județului Timiș și declararea acestuia ca fiind bun de interes public județean.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor utilaje și echipamente tehnologice către Spitalul Clinic Județean de Urgență “Pius Brînzeu” Timișoara.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unei părți din imobilul teren intravilan identificat cu CF nr.448544 Timișoara, din domeniul public al Județului Timiș către Societatea Delgaz Grid S.A.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii cotei părți de 89,81% din imobilul înscris în CF nr. 408338,  nr. cadastral 408338-C1 Gătaia,  din domeniul public al Județului Timiș, în domeniul public al Orașului Gătaia.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării contractului de concesiune nr. 2012/19.02.2014 încheiat între Județul Timiș și Societatea Doset Impex S.R.L., de către Societatea Demark Construct S.R.L.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Ciacova din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii Centrului pentru Sprijinirea Integrării Familiale și Profesionale a Tinerilor Timișoara din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii ale unor produse agricole pentru anul fiscal 2021.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ACTIV și INTEGRAT în comunitate!” ca urmare a contractului de finanțare  POCU/476/4/18/130367, beneficiar/solicitant Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare tripartit între Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse pentru Femei și Bărbați, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș și Consiliul Județean Timiș, în vederea înființării Centrului de consiliere pentru agresori, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, prin proiectul predefinit Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România, implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 187/2018 privind aprobarea Schemei de minimis pentru finanțarea spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților publice locale din județul Timiș.

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței Consiliilor de Administrație și Consiliilor Administrative ale instituțiilor publice de cultură de interes județean.

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Timiș în Consiliul consultativ al Inspectoratului Școlar Județean Timiș.

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Timiș în Comisia de orientare școlară și profesională, organizată la nivelul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Echipei intersectoriale în domeniul prevenirii și combaterii violenței domestice, cu rol consultativ, înființată pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Comitetului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap de pe lângă Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.

20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în Consiliile de administrație și Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ preuniversitar special din județul Timiș.

21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului asiguraților delegat din partea județului Timiș, prin Consiliului Județean Timiș, în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

22. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Timiș în Consiliul de administrație al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Timiș.

23. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în Consiliile de administrație ale unor unități spitalicești din județul Timiș.

24. Întrebări, interpelări.

Ședința va fi transmisă online, pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Timiș.