Ședință ordinară - 31 martie 2021

Ultima actualizare: Florin Jurca, în data de 25.03.2021

25.03.2021

Consiliul Județean Timiș se convoacă în ședință ordinară, online, în sistem videoconferință, în 31 martie 2021, începând cu ora 10.00, în sala multifuncțională a Palatului Administrativ, bd. Revoluției din 1989 nr. 17, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte de analiză a cererilor de cumpărare a terenurilor proprietate privată a Județului Timiș.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate in domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilelor înscrise în Cartea funciară nr. 433876 Timișoara din domeniul public al Județului Timiș, în domeniul public al Statului Român.
 4. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare a Primăriei Comunei Foeni, asupra imobilului ”Casa de Educație Națională” Foeni.
 5. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui bun imobil din domeniul public al Statului Român, în domeniul public al Județului Timiș.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Contractului de închiriere încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și societatea Eurotraining Logistics S.R.L.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 7 din Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unei parcele proprietate publică a Județului Timiș, înscrisă în Cartea Funciară nr. 400236 a localității Ciacova, aflată în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică ”Amenajare intersecție DJ 595C cu DN 58B la Birda”.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului Adițional la Protocolul de colaborare tripartit nr. 6/30.12.2020 încheiat între Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse pentru Femei și Bărbați – Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș – Consiliul Județean Timiș în vederea înființării Centrului de consiliere pentru agresori, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, prin proiectul predefinit Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România implementat de către Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse pentru Femei și Bărbați, Protocol aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 189/23.12.2020.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de reorganizare al Centrului pentru Persoane cu Handicap Suferinde de Maladia Alzheimer Ciacova, prin înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Edelweiss Ciacova.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de reorganizare al Centrului de Îngrijire și Asistență Variaș, prin înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Variaș.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de reorganizare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Periam, prin înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Periam.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de reorganizare al Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică nr. 2 Lugoj, prin înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Nr. 2 Lugoj.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convenției de colaborare cu furnizorul de servicii sociale Asociația Consiliul Tinerilor Instituționalizați – Centrul pentru Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă.
 16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea înființării Centrului de consiliere pentru agresori, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, prin proiectul predefinit Sprijin pentru implementarea Convenției de la Istanbul în România implementat de către Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse pentru Femei și Bărbați, Protocol aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 189/23.12.2020.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș și Fundația de Abilitare “Speranța” pentru realizarea proiectului „UnLock community living for people with disabilities towards an independent life” Accesul la viața în comunitate pentru persoanele cu dizabilități în drumul lor spre independență, proiect ce urmează să fie depus spre finanțare în cadrul apelului 5 “Drepturile Omului – Implementare la nivel național” finanțat prin granturile  SEE și Norvegiene 2014-2021.
 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Acțiune privind Serviciile Sociale Administrate și Finanțate din bugetul Consiliului Județean Timiș și bugetul consiliilor locale – 2021.
 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat și a indicatorilor economici aferenți proiectului “Centre comunitare integrate: program strategic de creștere a accesului populației vulnerabile la servicii socio-medico-educaționale de calitate”, cod PN 4049, depus spre finanțare în cadrul apelului nr. 4 ”Dezvoltare locală” al Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS), finanțat din fonduri provenite de la Granturile SEE și Norvegiene și Guvernul României.
 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ”Construirea a 3 case de tip familial și Centru de zi pentru copii Lugoj”.
 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție  „Construire Casa de Tip Familial” în Lugoj din cadrul proiectului “Înființare Centru de Zi și Construire Casa de Tip Familial”.
 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimațiilor pentru președintele, vicepreședinții Consiliului Județean Timiș, respectiv consilierii județeni și a modelului semnului distinctiv al calității acestora.
 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Contractului de concesiune nr. 7.243/13.06.2013 încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Asocierea Societatea RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. – Societatea RER SERVICII ECOLOGICE S.R.L.
 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Consiliului de Strategie și Consiliere Economică.
 25. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Timiș în Adunarea Generală a Asociației „Grupul de Acțiune Locală Timișoara”.
 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea arondării comunei Biled la Serviciul Comunitar de Evidență a Persoanelor Șandra.
 27. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Timiș în Adunarea Generală a Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în Timiș.
 28. Întrebări, interpelări.

Ședința va fi transmisă online, pe pagina de Facebook a Consiliului Județean Timiș.