Ședință ordinară - 30 iunie

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 28.06.2021

28.06.2021

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară, care se va desfășura în data de 30 iunie, ora 10:00, în Sala multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Timiș
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare pentru implementarea „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societății Service Cons Prest S.R.L. pe anul 2021
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de către Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, a părților sociale deținute de Direcția de Prestări Servicii Timiș la societatea Service Cons Prest S.R.L.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a contractelor de concesiune prin licitație, a parcelelor din Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara, proprietatea privată a Județului Timiș.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii sediului social al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sănătate-Mediu Timiș în incinta Pavilionului Administrativ al Parcului Industrial și Tehnologic Timișoara, Calea Torontalului, km 6.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş, asupra intenţiei de înstrăinare a unui imobil cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, care intră sub incidența Legii 422/2001 republicată.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării contractului de  concesiune nr. 580/19.01.2010, încheiat între Județul Timiș și Societatea Confort SA, de către Societatea Agasi SRL
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de închiriere încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și societatea DIADI CAFÉ S.R.L.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 102/28.04.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații din Bastionul ”Theresia” Timișoara
12. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a imobilului situat în localitatea Iosifalău, comuna Topolovățu Mare, județul Timiș, înscris în Cartea funciară nr. 401166
13. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui bun imobil din domeniul public al comunei Dudeștii Noi, în domeniul public al Județului Timiș și declararea acestuia ca fiind bun de interes public județean
14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării contractului de comodat nr.10554 din 13.06.2021 încheiat  între Județul Timiș și  Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Banat” al Județului Timiș
15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării contractului comodat  nr.10048 din 07.06.2021 încheiat  între Județul Timiș și  Serviciul de Ambulanță Timiș
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș  nr. 143/2017 privind aprobarea asocierii județului Timiș prin Consiliul Județean Timiș cu unități administrativ-teritoriale din județul Timiș în vederea cofinanţării proiectului „Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 144/2017 privind aprobarea cofinanţării proiectului „Fazarea proiectului Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”
18. Proiect de hotărâre privind acordarea sprijinului financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România din bugetul local al județului Timiș pe anul 2021
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Monografiei economico-militare a județului Timiș
20. Întrebări, interpelări.