CONSULTARE PUBLICĂ REFERITOARE LA STRATEGIA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ A JUDEȚULUI TIMIȘ – 2021 – 2027

Ultima actualizare: Raul Ghiciulescu, în data de 14.04.2021

14.04.2021

Ca urmare a recepționării versiunii inițiale a Strategiei de Eficiență Energetică a Județului Timiș, realizată în cadrul proiectului “Implementarea cadrului instituțional de dezvoltare strategică la nivelul județul Timiș” cod SMIS 135760, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă, Consiliul Județean Timiș supune consultării publice acest document. Documentul poate fi consultat aici in perioada 15.04.2021 – 01.06.2021 iar eventualele sugestii sau comentarii vor fi transmise la adresa de email dan.mircea@cjtimis.ro.