Comunicat de presa

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

26.10.2012

În organizarea Centrului de Perfecţionare, Instruire şi Formare a Specialiştilor în Cadastru Agricol „PIFCA” Timişoara, Consiliului Judeţean Timiş, Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş, Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara, Universităţii „Politehnica” din Timişoara, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, Primăriei comunei Livezile, OSPA Timişoara, AEF România, firmele GEOTOP SRL şi OTNIEL SRL, a avut astăzi loc masa rotundă intitulată ”Rolul cadastrului şi publicităţii imobiliare în România”. Acţiunea s-a desfăşurat în Aula Magna a Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului Timişoara şi este parte a proiectuluiCadastrul şi rolul acestuia în economia de piaţă, cu aplicabilitate în domeniul administraţiei publice locale.
Prezent la deschiderea evenimentului, vicepreşedintele CJ Timiş, Marian Vasile a precizat că „ Acest proiect este un efort susţinut pentru a demonstra necesitatea utilizării sistemului GIS. În 2005, Consiliul Judeţean şi-a asumat acest proiect prin intermediul Comisiei pentru Relaţii şi Cooperare Internă şi  Externă şi în colaborare cu Prefectura, Universitatea Politehnica, USAB şi alte instituţii”.
La 1 octombrie 2012 s-a împlinit un an de zile de la lansarea oficială a Proiectului pilot Livezile prin care echipa implicată s-a angajat să prezinte o parte din teritoriul extravilan al Unităţii Administrativ Teritoriale Livezile pentru care s-au întocmit planurile parcelare reglementate de Ordinul 634/2006 modificat, privind conţinutul, modul de întocmire şi recepţie a documentaţiilor cadastrale în vederea  înscrierii în cartea funciară.
În cadrul mesei rotunde de astăzi a fost prezentat proiectul pilot Livezile şi, de asemenea, s-a discutat despre soluţiile, propunerile, şi procedurile posibile pentru multiplicarea acestui proiect, dar şi despre noutăţile legislative în activitatea de cadastru şi publicitate imobiliară.
 
 
 
 
 
 
Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 30 octombrie 2012, ora 10,00 în sala consiliului din Palatul Administrativ, situat în Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989 nr. 17, cu următoarea ordine de zi:
1.Întrebări, interpelări.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al  judeţului Timiş pe trimestrul III  2012.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea „Agendei principalelor manifestări cultural-artistice şi sportive”.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii CJT nr. 84 / 2012 privind finanţarea unor structuri sportive.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare a Consiliului Judeţean Timiş la bugetul de venituri şi cheltuieli a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă ADIVEST pentru anul 2012.
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii CJ Timiş nr. 74 / 2009 privind aprobarea proiectului „Sprijinirea IMM-urilor prin dezvoltarea unei infrastructuri e-business în judeţul Timiş şi districtul vecin din Serbia”.
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii CJ Timiş nr. 92 / 2011 privind aprobarea proiectului de “Studiul privind valorificarea potenţialului turistic de-a lungul canalului Bega Ro-Se şi promovarea investiţiilor prioritare transfrontaliere comune”.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării zonei drumului judeţean 594 de către SC ”Amromco Energy” SRL Ploieşti.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea ocupării zonei drumului judeţean 609D Ghiroda - Aeroportul Timişoara de către Hella România SRL.
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii unui contract de închiriere.
11. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării contractului de concesiune încheiat cu SC „Biju” SRL Timişoara.
12. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării contractului de concesiune încheiat cu SC „Cristiana” SRL Timişoara.
13. Proiect de hotărâre privind declararea de interes judeţean a obiectivului de investiţii „Sistem integrat de management al deşeurilor în judeţul Timiş”.
14. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei oferte de donaţie din partea Consiliului Judeţean  Boblingen – Germania.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unui spaţiu, cu destinaţia de cabinet medical.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori  de transport rutier.
17. Proiect de hotărâre privind revocarea  şi desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a SC „SCHILIFT” SRL.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii CJT nr. 80 / 2010.
19. Proiect de hotărâre privind organizarea unei comisii speciale.
20. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special.
21. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş
în Consiliile de Administraţie ale unor unităţi spitaliceşti din judeţul Timiş
22. Diverse.