Comunicat de presa

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

26.10.2011


Preşedintele CJT Constantin Ostaficiuc a emis dispoziţia privind convocarea Consiliului Judeţean Timiş  în şedinţă ordinară, care va avea loc în 31 octombrie, de la ora 10.00, în Sala  Consiliului  din  Palatul   Administrativ (Corp anexă). Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:
1)      Întrebări, interpelări.
2)      Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului unui consilier judeţean.
3)      Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al judeţului Timiş pe trimestrul III 2011.
4)      Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea „Agendei principalelor manifestări cultural – artistice şi sportive”.
5)      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii CJT nr. 113/2011 privind finanţarea unor structuri sportive.
6)      Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii unui contract de închiriere.
7)      Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor bunuri disponibile către Asociaţia Seniorilor din municipiul Timişoara.
8)      Proiect de hotărâre privind retragerea folosinţei unui autovehicul de transport şcolar.
9)      Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 145/2010 privind aprobarea proiectului de investiţie „Centrul Judeţean Multifuncţional pentru Susţinerea Afacerilor Timişoara”.
10)   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii CJT nr. 146/2010 privind aprobarea proiectului de investiţie „Parc Tehnologic pentru Energie Alternativă Timişoara”.
11)   Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate şi a concesionării unei suprafeţe de teren în vederea construirii unei staţii de transformare în cadrul PUZ Parc fotovoltaic şi Parc tehnologic Covaci, judeţul Timiş.
12)   Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii CJT nr. 9/2007 privind aprobarea documentaţiei pentru concesionarea terenului din perimetrul Parcului Tehnologic şi Industrial Timişoara.
13)   Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării alocaţiei zilnice de hrană pentru elevii Şcolii de Arte şi Meserii „Gheorghe Atanasiu” Timişoara.
14)   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Timiş  nr. 17/2010 privind aprobarea proiectului de investiţie „Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Găvojdia”.
15)   Proiect de hotărâre pentru modificarea unor State de funcţii şi Organigrame aprobate prin Hotărârea C.J.T. nr. 78/2010.
16)   Proiect de hotărâre privind cuprinsul raportului – cadru prezentat anual de consilierii judeţeni.
17)   Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.
18)   Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate unor operatori de transport rutier.
19)   Diverse.