Comunicat de presa

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

26.08.2010

Consiliul Judeţean Timişanunţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, elaborarea proiectului de hotărâre privind declararea în judeţul Timiş a zilei de 20 decembrie „Ziua Revoluţiei din 1989”.
Conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, proiectul de hotărâre a fost publicat pe site-ul Consiliului Judeţean şi a fost transmis organizaţiilor interesate, pentru sugestii.
Propunerile, sugestiile şi opiniile se vor depune la registratura generală a Consiliului Judeţean sau se vor transmite către e-mail-ul doina.tarila@cjtimis.ro până la data de 26 septembrie 2010, în atenţia d-nei Doina Adriana TĂRÎLĂ, responsabil pentru relaţia cu societatea civilă.
Urmează ca la sfârşitul perioadei destinate primirii acestor sugestii şi propuneri, proiectul de hotărâre să fie analizat în cadrul comisiilor de specialitate ale CJT, pentru ca ulterior să fie supus dezbaterii şi aprobării plenului.