COMUNICAT DE PRESA

Ultima actualizare: Administrator, în data de 24.01.2013

23.02.2005

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului a comunicat suma alocata judetului Timis pentru derularea programului de alimentare cu apa la sate, finantat în baza Hotarârii Guvernului 577/1997 si care este de 3,1 miliarde de lei.

Aceste fonduri vor fi folosite pentru realizarea, în continuare, a lucrarilor în localitatile Ficatari - 1,380 miliarde lei, Iecea Mare - 1,400 miliarde lei si Ohaba Forgaci - 320 milioane lei.

Cu cei 1,380 miliarde lei vor fi finalizate lucrarile în Ficatari, în ceea ce priveste Iecea Mare, mai fiind necesara suma de 2,525 miliarde lei, iar pentru alimentarea cu apa în Ohaba Forgaci "“ 3,750 miliarde lei.

în 2004, au fost continuate lucrarile în 10 comune timisene, Racovita (Ficatari), Belint (Belint), Carpinis (Iecea Mare), Denta (Rovinita Mare), Dumbravita (Dumvravita), Margina (Sintesti), Lenauheim (Lenauheim), Beba Veche (Beba Veche), Topolovat (Sustra) si Boldur (Ohaba-Forgaci). Sapte din retelele de alimentare cu apa (din Belint, Rovinita Mare, Lenauheim, Beba Veche, Sustra, Dumbravita si Sintesti) au fost finalizate.

în cadrul actiunilor care au ca scop punerea în practica a conceptelor de descentralizare locala si autonomie financiara în localitatile judetului Timis, CJT, cu sprijinul Unitatii Centrale pentru Reforma în Administratia Publica (UCRAP) si a retelei de modernizatori din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor, va organiza, în data de 25 februarie, un seminar cu tema"Gestionarea fondurilor locale prin management financiar pe baza de programe si proiecte", proiect aprobat pentru finantare în cadrul programului "Fondul de modernizare al administratiei publice locale".

Proiectul este finantat de Uniunea Europeana prin programul Phare 2002, cu suma de 20.000 euro, are o durata de 12 luni "“ începând cu luna februarie - si se adreseaza, în principal, CJT si primariilor judetului Timis.

Prin derularea acestui proiect se urmareste:

  • dezvoltarea si implementarea, la nivelul administratiei publice judetene si locale din Timis, a unui program pilot de gestionare a fondurilor locale, prin management financiar pe baza de programe si proiecte, în contextul aplicarii conceptelor de descentralizare si autonomie locala
  • perfectionarea profesionala a functionarilor publici, promotorilor locali si alesilor locali în aspecte vizând mecanismele si procedurile de gestionare a fondurilor

Seminarul de lansare publica a proiectului va avea loc vineri, începând cu ora 11.00, în Sala Mare a Consiliului Judetean Timis si va fi urmat, de la ora 13.30, de o conferinta de presa.

Scopul acestui seminar este prezentarea obiectivelor proiectului si promovarea, de catre functionarii publici, alesii locali si promotorii din localitatile timisene a unei viziuni comune si concrete asupra managementului financiar pe baza de programe si proiecte.

La seminar au fost invitati sa participe: presedintele Consiliului Judetean Timis, Constantin Ostaficiuc, vicepresedintele institutiei, Liviu Borha si secretarii generali ai CJT si ai Prefecturii, Petrisor Nadasteanu si Alexandru Chirila (în calitate de modernizatori UCRAP la nivelul CJT si al Prefecturii judetului Timis) primari si viceprimari din localitatile timisene, promotori locali, functionari din cadrul administratiei publice locale, membrii echipei de management a proiectului.

Rezultatele acestei dezbateri vor sta la baza derularii urmatoarelor activitati din cadrul proiectului: programul de instruire a peste 100 de functionari publici, alesi locali si promotori, elaborarea conceptului de management financiar la nivel judetean si local, derularea la nivelul a 10 primarii a programului pilot de implementare informatica a conceptului în judetul Timis, actiuni care sa pr oduca rezultate concrete, aplicabile la nivelul întregului judet în cadrul reformei administratiei publice.