Comunicat de presa

Ultima actualizare: VIOREL IESAN, în data de 21.04.2017

21.04.2017

Președintele Consiliului Judeţean Timiş, Călin Dobra, a emis dispoziția de convocare a CJT în ședință ordinară, care va avea loc în 26 aprilie, cu începere de la ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ. Ordinea de zi a ședinței este următoarea:

 1. Proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept a mandatului unui consilier judetean.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii componentei nominale a Comisiei de Validare a Consiliului Judetean Timis.

 

 1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului unui consilier judetean si completarea componentei unei comisii de specialitate a Consiliului Judetean Timis.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.113/2015 privind aprobarea obiectivelor de interes județean la care se execută pază prin Direcția de Prestări Servicii Timiș.

 

 1. Proiect de hotarare privind propunerea de modificare a Normativului privind  dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori de transport rutier.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al judeţului Timiş pe trimestrul I 2017.

 

 1. Proiect de hotarare privind privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Societatea RUWATIM SMDP S.R.L. pentru anul 2017.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli la Societatea SERVICE CONS PREST S.R.L. pentru anul 2017.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Societatea SECURITY CONS PREST SRL pentru anul 2017.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la Societatea AVIAŢIA UTILITARĂ S.A. pentru anul 2017.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii unui sprijin financiar unităţilor de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din judetul Timis, din bugetul propriu al Judeţului Timiş pe anul 2017. 

 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Colaborare între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Pădurea Bistra, în scopul implementării de proiecte care vizează protejarea și promovarea mediului.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017 al Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei de Prestări Servicii Timiş.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Regulamentului de Organizare și Funcționare a Sistemului de Parcare cu Plată din Timișoara, strada Sfântul Ioan, nr. 3.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contribuției financiare a Județului Timiș la bugetul de venituri și cheltuieli al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situațiilor de Urgență ADIVEST pentru anul 2017.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea contribuției financiare a Județului Timiș la bugetul de venituri și cheltuieli la Fondul pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest și la funcționarea Birourilor Regionale de Cooperare Transfrontalieră Timișoara și Oradea pentru anul 2017.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea plății cotizației de membru in Adunarea Regiunilor Europei (ARE).

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice in vederea reprezentarii in fata instantelor de judecata din Romania si a instantelor comunitare competente a Judeţului Timiş, Consiliului Judetean Timis şi a Preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş.

 

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea promovării proiectului ”Cross - border network for disaster resilience and emergency situations risks management” pe programul transfrontalier INTERREG VA Ro-Hu 2014-2020.

 

 1. Proiect de hotarare privind încredințarea unui mandat special reprezentantului Județului Timiș în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș, în vederea exprimării consimțământului pentru intrarea în Asociație a unui nou membru.

 

 1. Raport privind activitatea desfasurata in anul 2016.

 

 1. Intrebari, interpelari.