Ședință ordinară - 31 august

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 26.08.2021

26.08.2021

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară, care se va desfășura online, în sistem videoconferință, în data de 31 august, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Ciprian Trocan.
2. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș, către unele instituții publice de interes județean.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemțiune din partea Județului Timiș, asupra intenției de înstrăinare a unor imobile cu altă destinație decât cea de locuință, care intră sub incidența Legii nr. 422/2001. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării unor structuri sportive în anul 2021.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 89/2021 pentru aprobarea regulamentului privind bugetarea participativă la nivelul Consiliului Județean Timiș.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabila din partea Uniunii Europene, pe anul 2021.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de eficiență energetică a Județului Timiș - 2021-2027” realizată în cadrul proiectului „Implementarea cadrului instituțional de dezvoltare strategică la nivelul Județului Timiș”, cod SMIS 135760. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului actualizat la faza de Proiect Tehnic revizuit pentru investiția: „Reabilitarea, consolidarea, modernizarea și accesibilizarea spațiilor educaționale din cadrul Liceului Teoretic Special „IRIS”, Cod SMIS 116274.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Județului Timiș.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Timiș.
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 144/2015 privind constituirea comisiei de preluare a arhivei de la societatea IPROTIM S.A. Timișoara.
12. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte pentru stabilirea modului de administrare a obiectivului de investiții "Centru de colectare legume – fructe în județul Timiș – Proiect pilot pe amplasamentul din comuna Tomnatic, jud. Timiș".
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Înțelegerea de cooperare nr. 8475/10.05.2018 între Județul Timiș – România și Raionul Nisporeni – Republica Moldova.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Timiș prin Consiliului Județean Timiș în calitate de partener în proiectul EU-BELONG: O abordare interculturală a integrării migranților în regiunile europene în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului pentru azil, migrație și integrare 2014-2020.  
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Național al Banatului.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de menținere a calității aerului în județul Timiș”.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în Județul Timiș.
18. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de "Cetățean de Onoare al Județului Timiș" domnului dr. Constantin Lupu.
19. Întrebări, interpelări.