Ședință ordinară - 21 iulie

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 16.07.2021

16.07.2021

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară, care se va desfășura online, în sistem videoconferință, în data de 21 iulie, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul local al  județului Timiș la 30.06.2021
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Teatrului pentru Copii și Tineret ,,Merlin” Timișoara
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Satului Bănățean Timișoara
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Național al Banatului
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării proiectelor spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților publice locale din județul Timiș în cadrul schemei de minimis pe anul 2021 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei obiectivelor de interes judeţean la care se execută pază prin Direcţia de Prestări Servicii Timiş
7. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile din domeniul public al comunei Sânandrei în domeniul public al Județului Timiș și declararea acestora ca fiind bunuri de interes public județean
8. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a unor bunuri imobile din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul public al Județului Timiș și declararea acestora ca fiind bunuri de interes public județean
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică ”Amenajare intersecție DJ 692A cu DC46, în Dudeștii Noi”
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice cu principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiție publică ”Amenajare intersecţie DJ 591C cu DN 59A, în Săcălaz”
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării componenței Comisiei de preluare a arhivei S.C. IPROTIM S.A. Timișoara
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş, asupra intenţiei de înstrăinare a unui imobil cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, care intră sub incidența Legii 422/2001 republicată
13. Întrebări, interpelări.