Ședință extraordinară – 11 iunie 2021

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 08.06.2021

08.06.2021

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă extraordinară, care se va desfășura online, în sistem videoconferință, în data de 11 iunie, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive pe anul 2021.
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici ai proiectului de investiție publică „Construire stadion cu capacitate de 30.000 locuri, municipiul Timișoara, județul Timiș”.
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare de către Biblioteca Județeană Timiș „Sorin Titel” până la ocuparea prin concurs a postului unic de consilier juridic din cadrul acestei instituții.
 
4. Întrebări, interpelări.