Ședință ordinară - 26 mai

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 20.05.2021

20.05.2021

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară, care se va desfășura online, în sistem videoconferință, în data de 26 mai, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:
 
1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea amenajării a două spații medicale în cadrul Ambulatorului Integrat al Spitalului Clinic Județean de Urgență “Pius Brânzeu” Timișoara. 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Timiş, în vederea demolării. 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilelor (sector de drum din DJ 609D cu lungimea de 2,883 km, tronson 3 și tronson 4, cuprins între strada Bobâlna și sens giratoriu DNCT) înscrise în CF nr. 410371 și nr. 410370,  din domeniul public al Județului Timiș, în domeniul public al comunei Ghiroda. 
 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.1/2016 a Consiliului Județean Timiș privind stabilirea unor măsuri privind  blocul de locuințe situat în Timișoara, str. Martir Marius Ciopec, nr.3, cu modificările și completările ulterioare. 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 79/2018 privind aprobarea Regulamentului privind amenajarea, exploatarea și întreținerea spațiilor din Bastionul ”Theresia” Timișoara și închirierea unor spaţii. Prezintă director executiv Șerban Radu.
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş, asupra intenţiei de înstrăinare a unui imobil cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, care intră sub incidența Legii 422/2001 republicată. 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Nr. 1 Lugoj din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  și completării art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 242/27.11.2019 privind aprobarea modelului steagului județului Timiș și sigiliilor Consiliului Județean Timiș, precum și a Normelor de expunere a stemei României și stemei județului Timiș, de arborare a steagului județului Timiș și de folosire a sigiliilor.
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cultural – artistice și de tineret pe anul 2021, în județul Timiș. 
 
10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, din bugetul local al Județului Timiș pe anul 2021. 
 
11. Întrebări, interpelări.