Ședință extraordinară – 18 mai 2021

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 14.05.2021

14.05.2021

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă extraordinară, care se va desfășura online, în sistem videoconferință, în data de 18 mai, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 24637/02.12.2020 pentru dezvoltarea de proiecte comune de transport și mobilitate în județele Caraș-Severin și Timiș încheiat între Municipiul Reșița, prin Consiliul Local Reșița,  Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local Timișoara, Județul Caraș-Severin, prin Consiliul Județean Caraș-Severin și Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 1 la Acordul de Asociere nr. 4093/01.03.2021 în vederea achiziționării în comun a serviciilor de realizare a Studiului de Prefezabilitate (după caz) și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție: ”Reabilitare/Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie Voiteni – Stamora Moravița - frontieră” între Municipiul Reșița, Municipiul Timișoara, Județul Caraș-Severin și Județul Timiș.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării Acordului de parteneriat și a Anexei 1, Anexei 2, Anexei 3 și Anexei 4, care sunt părți integrante ale Acordului, pentru implementarea Proiectului “Reabilitarea, refuncționalizarea și revitalizarea conacului Mocioni din Foeni” –  acronim REVER-MOCIONI, cod CALL03-1 din cadrul Schemei de ajutor de stat pentru restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice în cadrul Programului RO-CULTURA, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014-2021.  
4. Întrebări, interpelări.