Ședință ordinară – 27 ianuarie 2021

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 21.01.2021

21.01.2021

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară, care se va desfășura online, în sistem videoconferință, în data de 27 ianuarie, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea subînchirierii spațiilor de producție proprietate a Societății Ornella Design S.R.L., aflate în Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații de birouri din clădirea situată în Lugoj, str. Timișoarei, nr. 27-33, jud. Timiș, proprietate publică a Județului Timiș.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 105/28.05.2019 pentru aprobarea Normativelor privind dotarea cu autovehicule şi consumul lunar de carburanţi.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Timis nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Judetului Timiș, către unele instituții publice de interes județean.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii reprezentantului Județului Timiș în Adunarea generală a acţionarilor societăţii AQUATIM S.A. și a modelului de contract de mandat.   
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii reprezentantului Județului Timiș în Adunarea generală a asociaților societății SERVICE CONS PREST S.R.L. și a modelului de contract de mandat.     
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii reprezentantului Județului Timiș în Adunarea generală a asociaților societății SCHILIFT  S.R.L. Reșița și a modelului de contract de mandat. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii reprezentantului Județului Timiș în Adunarea generală a acționarilor societății INTER CENTER SERVICE S.A., mandatarea acestuia pentru a vota în cadrul  adunării generale ordinare a acționarilor numirea unui membru în consiliul de administrație și aprobarea modelelor de contracte de mandat.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de închiriere încheiat între Județul Timiș prin Consiliul Județean Timiș și Societatea DIADI CAFE S.R.L.
10. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Timiș către Centrul Militar Zonal Timiș.
11. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor bunuri mobile aflate în domeniul privat al Județului Timiș către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Banat” al Județului Timiș.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș în proiectul “Centre comunitare integrate: program strategic de creștere a accesului populației vulnerabile la servicii socio-medico-educaționale de calitate”, cod PN 4049,  depus spre aprobare în cadrul apelului nr. 4 ”Dezvoltare locală” al Fondului Român de Dezvoltare Socială (FRDS), finanțat din fonduri provenite de la Granturile SEE și Norvegiene și Guvernul României.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a învățământului preuniversitar special de nivel preșcolar, primar, gimnazial și profesional din județul Timiș, pentru anul şcolar 2021-2022.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare pentru unitățile de învăţământ  liceal special din judeţul Timiş, pentru anul şcolar 2021-2022.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara în vederea sprijinirii implementării  Proiectului POCU 136480 în Regiunea VEST.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea Procedurii privind aplicarea măsurilor dispuse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru instituirea unor măsuri fiscale.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare și a secțiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al  județului Timiș la 31.12.2020.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al Județului Timiș pe anul 2020.
19. Proiect de hotărâre privind nominalizarea membrilor comisiei  de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al Consiliului Județean Timiș pe anul 2020.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 301/2017 privind aprobarea structurii organizatorice a Bibliotecii Județene Timiș “Sorin Titel”.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice  a Centrului de Cultură și Artă al Județului Timiș.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Timiș nr. 52/2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 164/2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Direcției de Prestări Servicii Timiș. 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 27/2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Național al Banatului.
25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  modificării  Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 304/2017 privind aprobarea structurii organizatorice a Muzeului Satului Bănățean Timișoara.
26. Proiect de hotărâre privind  modificarea  Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 239/2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Teatrului pentru Copii și Tineret “Merlin” Timișoara.
27. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Timiș în Comisia de cenzori a Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Oradea pentru Granița România-Ungaria. 
28. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Județului Timiș în Adunarea Generală a Asociației "Grupul de Acțiune Locală Timișoara".
29. Întrebări, interpelări.