Ședință ordinară - 23 septembrie

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 17.09.2020

17.09.2020

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară, care se va desfășura online, în sistem videoconferință, în data de 23 septembrie 2020, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:

 

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării trecerii unui bun imobil din domeniul public al comunei Uivar, în domeniul public al Judeţului Timiş.

2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor spații aflate în domeniul public al Judeţului Timiş.

3.     Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere pentru execuția proiectului “Ranforsare DJ 692B Tomnatic – DN6, propus a fi amplasat în extravilan și intravilan comuna Tomnatic, județul Timiș”.

4.     Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării dreptului de administrare acordat Muzeului Național al Banatului Timișoara asupra unui imobil situat în comuna Giroc.

5.     Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui bun imobil, din domeniul public al Județului Timiș, către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România, Filiala Timiș.

6.     Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.

7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și plata cotizației către Asociaţia „Timişoara, 2021 – Capitală Europeană a Culturii” pe anul 2020.

8.     Proiect de hotărâre privind aprobarea mandatării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș pentru organizarea și realizarea activităților de contractare de servicii sociale, prin achiziție publică, în vederea realizării unui obiectiv operațional sau a unei direcții de acțiune, potrivit Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale.

9.     Proiect de hotărâre privind aprobarea completării şi modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Judeţean Timiş.

10.     Întrebări, interpelări.