Ședință extraordinară - 31 iulie

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 27.07.2020

27.07.2020

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 31 iulie, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 22/12.02.2020 privind utilizarea excedentului bugetului judeţului Timiş în anul 2020.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al judeţului Timiş pe anul 2020.

3.Întrebări, interpelări.