Ședință ordinară - 23 iulie

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 16.07.2020

16.07.2020

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă, în sistem online, în şedinţă ordinară în data de 23 iulie 2020, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenții între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Societatea “FARTUD’’ S.R.L., pentru utilizarea drumului de acces din PITT.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a rețelelor de alimentare cu energie electrică din Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 77/27.05.2020 privind aprobarea apartamentării unei construcții înscrisă în Cartea Funciară nr. 415693, aflată în proprietatea publică a Județului Timiș și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea subînchirierii spațiilor de producție proprietate a Societății Wally Junior S.R.L. aflate în Parcul Industrial și Tehnologic Timisoara.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui bun imobil din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Timiş în vederea demolării. 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri mobile, din domeniul privat al Județului Timiș, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Managementul Situațiilor de Urgență.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al  judeţului Timiş la 30.06.2020.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Timiş – ediția 2020.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 al Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 268/16.12.2019 privind validarea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Timiș.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 1/29.01.2020 privind acordarea dreptului de folosință gratuită asupra unor spații aflate în imobile proprietate publică a Județului Timiș, către unele instituții de utilitate publică.
 11. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării si completării Hotărârii Consiliului Judetean Timis nr. 206/28.10.2016 privind aprobarea dării în administrare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al Județului Timiș catre unele institutii publice de interes local.
 12. Întrebări, interpelări.