Ședință extraordinară - 8 iulie

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 03.07.2020

03.07.2020

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 8 iulie, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, și Spitalul Clinic Județean de Urgenţă “Pius Brînzeu” Timişoara în vederea promovării proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la nivelul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Pius Brînzeu Timişoara” - cod SMIS 138307 în contextul accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 (POIM), Cod apel: POIM/819/9/1/Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat al Judeţului Timiş pe anul 2020.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării Agendei principalelor manifestări cultural-artistice și de tineret pe anul 2020 în județul Timiș, sesiunea I.
  4. Întrebări, interpelări.