Ședință ordinară - 24 iunie

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 18.06.2020

18.06.2020

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă, în sistem online, în şedinţă ordinară în data de 24 iunie 2020, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri mobile, din domeniul privat al Județului Timiș, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Banat” al Județului Timiș.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui bun imobil din domeniul public al Comunei Victor Vlad Delamarina, în domeniul public al Județului Timiș.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui bun imobil din domeniul public al Comunei Cenei, în domeniul public al Județului Timiș.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a unui bun imobil din domeniul public al Comunei Checea, în domeniul public al Județului Timiș.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unui imobil situat în Comuna Giroc către Muzeului Național al Banatului.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării datelor tehnice ale bunului imobil înscris în Cartea funciară nr. 401628, localitatea Lugoj, aflat în proprietatea publică a Județului Timiș și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Valcani, în calitate de membru asociat, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea sprijinului financiar unităților de cult din Județul Timiș aparținând cultelor religioase recunoscute din România, precum si alocarea unui sprijin financiar unităților de cult aparținând cultelor religioase din județul Timiș din bugetul propriu al Județului Timiș pe anul 2020.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării si completării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 35/26.02.2020 privind asocierea Județului Timiș prin Consiliul Județean Timiș cu Orașul Jimbolia, prin Consiliul Local al Orașului Jimbolia, și Comuna Comloșu Mare, prin Consiliul Local al Comunei Comloșu Mare, în vederea cofinanțării căminelor pentru persoane vârstnice.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară "ZUROBARA" a Județului Timiș, pentru anul 2020.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 52/2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Direcției de Evidență a Persoanelor Timiș.
 12. Întrebări, interpelări.