Suspendarea contractelor cu firmele care furnizează unităților școlare din Timiș produse de panificație, lapte și fructe a fost menținută și pe perioada stării de alertă

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 15.06.2020

15.06.2020

Executarea obligațiilor asumate prin contractele încheiate între Consiliul Județean Timiș și firmele care furnizau lapte, fructe și produse de panificație în școli și grădinițe a încetat în luna martie, odată cu instituirea stării de urgență și a continuat și pe perioada stării de alertă.

Deoarece la sfârșitul acestui an școlar va înceta durata acordurilor-cadru de furnizare de produse lactate și de panificație, Consiliul Județean Timiș a demarat o nouă procedură de achiziții publice pentru o perioadă de trei ani. La finalizarea procedurii, vor fi încheiate acorduri-cadru cu valabilitate trei ani, dar și contracte subsecvente pentru anul școlar 2020-2021, pentru lapte UHT și biscuiți uscați.

CJ Timiș gestionează, la nivelul județului nostru, în concordanță cu prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017, Programul privind acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de fructe, produse lactate și de panificație.