Ședință ordinară - 27 mai

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 21.05.2020

21.05.2020

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă, în sistem online, în şedinţă ordinară în data de 27 mai 2020, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unei parcele, înscrisă în Cartea Funciară nr.401450, nr. cad.401450 a comunei Recaș, aflată în proprietatea publică a Județului Timiș și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri mobile, din domeniul privat al Județului Timiș, către Inspectoratul de Urgență ”Banat” al Județului Timiș.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii din Bastionul ”Theresia” Timișoara.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor bunuri imobile din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Timiş în vederea demolării. 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 195/30.09.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în Adunările Generale și în Consiliile de Administrație ale unor societăți comerciale la care Județul Timiș este acționar.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării unei construcții înscrisă în Cartea Funciară nr. 415693, aflată în proprietatea publică a Județului Timiș și administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria drumurilor județene a drumului comunal DC 36 din Comuna Sânandrei.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria drumurilor județene a drumului care face legătura între Comuna Sânmihaiu Român și Comuna Șag.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria drumurilor județene a drumului care face legătura între Comuna Biled si Comuna Iecea Mare.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 168/31.08.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în consiliile de administrație ale unor unități spitalicești din județul Timiș.
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societății Service Cons Prest S.R.L. pe anul 2020.
 1. Întrebări, interpelări.