Au fost demarate procedurile legale pentru încheierea de noi acorduri-cadru (2020-2023) pentru acordarea, către elevi, de produse de panificație și produse lactate

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 15.05.2020

15.05.2020

CJ Timiș gestionează, la nivelul județului nostru, în concordanță cu prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640/2017, Programul privind acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular de produse lactate și de panificație.

Având în vedere că la finele anului școlar 2019-2020 va înceta durata acordurilor-cadru de furnizare a produselor de panificație  și a produselor lactate, este necesară încheierea unor noi acorduri-cadru pentru perioada de școlarizare 2020-2023.

De aceea, Consiliul Județean Timiș a întocmit toate documentele aferente demarării procedurii de achiziție pentru noi astfel de acorduri-cadru, pentru o perioadă de trei ani, dar și pentru contractele subsecvente pentru anul școlar 2020-2021, pentru lapte UHT și biscuiți uscați.