Ședință extraordinară

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 13.05.2020

13.05.2020

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă de îndată în şedinţă extraordinară în data de 14 mai 2020, ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului rectificat  al Judeţului  Timiş  pe anul 2020.
  2. Întrebări, interpelări.