Ședință ordinară - 29 aprilie

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 23.04.2020

23.04.2020

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 29 aprilie 2020, ora 10:00, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri mobile, din domeniul privat al Județului Timiș, către Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Timișoara.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 44/25.03.2020 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor spații aflate în domeniul public al Judeţului Timiş.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş asupra intenţiilor de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia „Grupul de Acțiune Locală Timișoara” pentru anul 2020.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației pe anul 2020 pentru Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România.
  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației pe anul 2020 pentru Adunarea Regiunilor Europene (ARE).
  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului și alocarea în buget a sumelor necesare proiectului „Implementarea cadrului instituțional de dezvoltare strategică la nivelul Județului Timiș”, cod SMIS 135760.
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării proiectelor spitalelor publice locale aflate în subordinea autorităților publice locale din județul Timiș în cadrul schemei de minimis pe anul 2020.
  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi a secţiunii de dezvoltare pentru bugetul propriu al judeţului Timiş la 31.03.2020.
  10. Întrebări, interpelări.