Ședință extraordinară

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 28.02.2020

28.02.2020

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 4 martie, ora 10:00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului de eligibilitate privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cultural-artistice și de tineret pe anul 2020 în judeţul Timiş.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidului privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive pe anul 2020.
  3. Întrebări, interpelări.