Comunicat de presa din 26 septembrie

Ultima actualizare: Jana Lavrits, în data de 26.09.2016

26.09.2016

Consiliul Judeţean Timiş se convoacă în şedinţă ordinară în data de 30 septembrie 2016, ora 10.00, în Sala Multifuncțională a Palatului Administrativ, cu următoarea ordine de zi:

 1. Analiza starii de sanatate a populatiei Judetului Timis.
 2. Proiect de hotarare privind propunerea dării în administrare a unor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Timiş către Consiliul Local al Orașului Recaș.
 3. Proiect de hotarare privind aprobarea revocarii dreptului de administrare a Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș asupra unor imobile situate în comuna Recaș și acordarea dreptului de folosință gratuită pentru aceste imobile Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă ”Constantin Păunescu” Recaș.
 4. Proiect de hotarare privind propunerea aprobării Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnnico-economici pentru obiectivul de investitii „Constructii locuințe pentru tineri, destinate închirierii”, comuna Giroc, Calea Timisoarei, nr. top 412750, judetul Timis.
 5. Proiect de hotarare privind propunerea de aprobare a licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale unor operatori  de transport rutier.
 6. Proiect de hotarare privind aprobarea neexercitării dreptului de preemţiune din partea Judeţului Timiş la intenţiile de înstrăinare a unor imobile cu altă destinaţie decât cea de locuinţe.
 7. Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Timiş ca urmare a reorganizării prin preluarea Direcţiei pentru Administrarea Drumurilor şi Podurilor Judeţene Timiş şi a Agenţiei de Dezvoltare Economico-Socială Timiş, care se desfiinţează.
 8. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea repartizării unor sume din fondul de rezervă bugetară.
 9. Proiect de hotarare privind numirea persoanei responsabile cu înregistrarea şi raportarea datoriei publice locale contractate de Unitatea Administrativ Teritorială Judeţul Timiş.
 10. Proiect de hotarare privind validarea Autoritatii de Ordine Publica a Judeţului Timis.
 11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş în Adunările Generale si în Consiliile de Administraţie ale unor societăţi comerciale la care Judeţul Timiş este acţionar.
 12. Proiect  de  hotărâre privind  modificarea și completarea art.1 al Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.172/31.08.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ special.
 13. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr.168/31.08.2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Timiș în Consiliile de Administrație ale unor unități spitalicești din județul Timiș
 14. Proiect  de  hotărâre privind stabilirea componenței Consiliilor de conducere ale instituțiilor publice  de cultură de interes județean.
 15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Timiş în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş.
 16. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției „Diploma de Excelenţă” a Judeţului Timiş.
 17. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției „Diploma de Excelenţă” a Judeţului Timiş.
 18. Proiect de hotarare privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare  între Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Inspectoratul Județean de Poliție Timiș, în vederea îndeplinirii atribuţiilor specifice pe linia controlului vehiculelor care se deplasează pe reţeaua de drumuri judeţene din Judeţul Timiş.
 19. Intrebări,  Interpelări.