• Mandatul 2008-2012

  Ultima actualizare: Mariana Brinzan, în data de 29.06.2016

   


  COMPONENŢA CONSILIULUI JUDEŢEAN TIMIŞ
   


  Mandatul 2008-2012


  1. Ostaficiuc Constantin
  Preşedinte

  conform HCJT nr. 59/26.06.2008


  2. Băcanu Horea - George
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/26.06.2008

   
  3. Bitea Nicolae - Florin
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/26.06.2008


  4. Bojin Mihăiţă
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/26.06.2008


  5. Bojin Titu
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/26.06.2008

   
   6. Bologa Gheorghe
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/26.06.2008


  7. Borha Liviu

  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/26.06.2008

  Vicepreşedinte
  conform HCJT nr. 60/26.06.2008
   
   

   

   8. Borza Dorel Constantin Vasile
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/ 26.06.2008

  încetare de drept, prin demisie, a mandatului
  conform HCJT nr. 119/18.12.2008
  Răvăşilă
  Emilian - Florin

  Consilier judeţean

  conform HCJT nr.120/ 18.12.2008

   
   

   
   9. Cândea Iosif - Dorin
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/26.06.2008

   
   10. Cârceie Marius Radu
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/26.06.2008


  11. Coifan Viorel - Gheorghe
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/26.06.2008

   
   12. Cojocaru Silvia
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/26.06.2008 

   
   13. Crăciunescu Adam
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/26.06.2008

  Vicepreşedinte
  conform HCJT nr. 60/26.06.2008


   14. Crişan Lelica
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/26.06.2008

   

   
   15. Cutu Dorin Pompiliu
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/26.06.2008


  16. De Maio Leontin Nicolae
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/26.06.2008   17. Dugulescu Marius Cristinel
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/ 26.06.2008

  încetare de drept, prin demisie, a mandatului
  conform HCJT nr. 119/18.12.2008
  Eftimie Mariana

  Consilier judeţean

  conform HCJT nr.120/ 18.12.2008

   


  18. Gaita Oana - Dana

  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/26.06.2008
   
   
   

   
   19. Hehn Dorin - Olimpiu
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/26.06.2008


   20. Matei Viorel
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/26.06.2008

   
   21. Mihoc Marcel
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/26.06.2008


   22. Milutinovici Valentina - Emilia
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/26.06.2008  23. Moza Ovidiu Samuil
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/ 26.06.2008

  se ia act de cererea de demisie şi
  se declară locul vacant
  conform HCJT nr. 132/31.10.2011
  Grecu Marian
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 150/ 29.11.2011


   

   
   24. Munteanu Sorin
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/ 26.06.2008
      

   
   25. Negoiţă Adrian - Valentin
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/ 26.06.2008


   26. Nodiţi Gheorghe
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/ 26.06.2008

   
   27. Preunca Daniel - Gheorghe
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/ 26.06.2008


  28. Rotărescu Vasile
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/ 26.06.2008 

   
   29. Sarmeş Dan Ion
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/ 26.06.2008

   
   30. Sasca Viorel - Zoltan
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/ 26.06.2008

   
   31. Spătaru Elisabeta
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/ 26.06.2008      32. Stancu Traian
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/ 26.06.2008

  se ia act de cererea de demisie şi
  se declară locul vacant
  conform HCJT nr. 105/04.08.2011
  Chiforeanu Ion
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 150/ 29.11.2011


   


  33. Suciu Matei
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/ 26.06.2008


  34. Supuran Sorin
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/ 26.06.2008

   
   35. Szatmari Ioan - Ştefan
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/ 26.06.2008


  36. Tiuch Cătălin
  Consilier judeţean

  conform HCJT nr. 59/ 26.06.2008  Popovici Marius
  nu a depus jurământul, fiind absent de la şedinţa de constituire
  conform HCJT nr. 59/ 26.06.2008

  se declară locul vacant
  conform HCJT nr. 102/30.10.2008

  Costa Cosmin Lăscuţ
  Consilier judeţean


  conform HCJT nr. 103/ 27.11.2008
   


   


  Componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Timiş pentru mandatul 2008 – 2012


  a) Comisia economică
   
  1. Sasca Viorel - Zoltan (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Preşedinte
  2. Bologa Gheorghe (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Secretar
  3. Bojin Titu (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Membru
  4. Matei Viorel (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Membru
  5. Milutinovici Valentina - Emilia (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Membru
  6. Preunca Daniel - Gheorghe (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Membru
  7. Crişan Lelica (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Membru
   
  b) Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului
   
  1. Mihoc Marcel (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Preşedinte
  2. De Maio Leontin Nicolae (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Secretar
  3. Supuran Sorin (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Membru
  4. Szatmari Ioan - Ştefan (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Membru
  5. Băcanu Horea - George (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Membru
  6. Cutu Dorin Pompiliu (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Membru
  7. Stancu Traian (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Membru

  se ia act de cererea de demisie şi se declară locul vacant (conform HCJT nr. 105/04.08.2011)
  Bojin Mihăiţă (conform HCJT nr. 150/29.11.2011) Membru
   
  c) Comisia pentru cultură, învăţământ, tineret şi sport
   
  1. Munteanu Sorin (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Preşedinte
  2. Hehn Dorin - Olimpiu (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Secretar
  3. Negoiţă Adrian - Valentin (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Membru
  4. Bojin Mihăiţă (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Membru

  se modifică componenţa comisiei conform HCJT nr. 150/29.11.2011
  Chiforeanu Ion (conform HCJT nr. 150/ 29.11.2011) Membru
  5. Gaita Oana - Dana (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Membru

  se modifică componenţa comisiei conform HCJT nr. 13/29.01.2009
  Eftimie Mariana (conform HCJT nr.13/ 29.01.2009) Membru
   
  d) Comisia pentru sănătate şi protecţie socială
   
  1. Sarmeş Dan Ion (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Preşedinte
  2. Tiuch Cătălin (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Secretar
  3. Cojocaru Silvia (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Membru
  4. Nodiţi Gheorghe (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Membru
  5. Rotărescu Vasile (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Membru

   e) Comisia pentru administraţie publică locală
   
  1. Coifan Viorel - Gheorghe (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Preşedinte
  2. Cârceie Marius Radu (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Secretar
  3. Suciu Matei (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Membru
  4. Spătaru Elisabeta (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Membru
  5. Moza Ovidiu Samuil (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Membru

  se ia act de cererea de demisie şi se declară locul vacant conform HCJT nr. 132/31.10.2011
  Grecu Marian (conform HCJT nr. 150/ 29.11.2011) Membru

  f) Comisia pentru relaţii şi cooperare internă şi externă
   
  1. Borza Dorel Constantin Vasile (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Membru

  încetare de drept, prin demisie, a mandatului
  conform HCJT nr. 119/18.12.2008
  Răvăşilă Emilian - Florin (conform HCJT nr.120/ 18.12.2008)
    Membru
  2. Cândea Iosif - Dorin (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Preşedinte
  3. Dugulescu Marius Cristinel conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008 Membru

  încetare de drept, prin demisie, a mandatului
  conform HCJT nr. 119/18.12.2008
  Eftimie Mariana (conform HCJT nr.120/ 18.12.2008) Membru

  se modifică componenţa comisiei conform HCJT nr. 13/29.01.2009
  Gaita Oana - Dana (conform HCJT nr. 13/ 29.01.2009) Membru
  4. Bitea Nicolae - Florin (conform HCJT nr. 61/ 03.07.2008) Secretar
  Membru 5. Costa Cosmin Lăscuţ (conform HCJT nr. 103/ 27.11.2008) Membru

  Se constituie Consiliul judeţean Timiş pentru mandatul 2008 - 2012, în următoarea componenţă:

  1. Ostaficiuc Constantin - Preşedinte
  2. Băcanu Horea - George - Consilier judeţean
  3. Bitea Nicolae - Florin - Consilier judeţean
  4. Bojin Mihăiţă - Consilier judeţean
  5. Bojin Titu - Consilier judeţean
  6. Bologa Gheorghe - Consilier judeţean
  7. Borha Liviu - Consilier judeţean
  8. Borza Dorel Constantin Vasile - Consilier judeţean
  9. Cândea Iosif - Dorin - Consilier judeţean
  10. Cârceie Marius Radu - Consilier judeţean
  11. Coifan Viorel - Gheorghe - Consilier judeţean
  12. Cojocaru Silvia - Consilier judeţean
  13. Crăciunescu Adam - Consilier judeţean
  14. Crişan Lelica - Consilier judeţean
  15. Cutu Dorin Pompiliu - Consilier judeţean
  16. De Maio Leontin Nicolae - Consilier judeţean
  17. Dugulescu Marius Cristinel - Consilier judeţean
  18. Gaita Oana - Dana - Consilier judeţean
  19. Hehn Dorin - Olimpiu - Consilier judeţean
  20. Matei Viorel - Consilier judeţean
  21. Mihoc Marcel - Consilier judeţean
  22. Milutinovici Valentina - Emilia - Consilier judeţean
  23. Moza Ovidiu Samuil - Consilier judeţean
  24. Munteanu Sorin - Consilier judeţean
  25. Negoiţă Adrian - Valentin - Consilier judeţean
  26. Nodiţi Gheorghe - Consilier judeţean
  27. Preunca Daniel Gheorghe - Consilier judeţean
  28. Rotărescu Vasile - Consilier judeţean
  29. Sarmeş Dan Ion - Consilier judeţean
  30. Sasca Viorel - Zoltan - Consilier judeţean
  31. Spătaru Elisabeta - Consilier judeţean
  32. Stancu Traian - Consilier judeţean
  33. Suciu Matei - Consilier judeţean
  34. Supuran Sorin - Consilier judeţean
  35. Szatmari Ioan - Ştefan - Consilier judeţean
  36. Tiuch Cătălin - Consilier judeţean

  Dl. Popovici Marius nu a depus jurământul, fiind absent de la şedinţa de constituire.

  Domnul BORHA LIVIU şi Domnul CRĂCIUNESCU ADAM se aleg în funcţiile de vicepreşedinţi ai Consiliului judeţean Timiş

  • Borha Liviu - Vicepreşedinte
  • Crăciunescu Adam - Vicepreşedinte

   

  Se aprobă componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Timiş pentru mandatul 2008 – 2012, după cum urmează :

  a) Comisia economică

   

  1. Sasca Viorel - Zoltan - Preşedinte
  2. Bologa Gheorghe - Membru
  3. Bojin Titu - Secretar
  4. Matei Viorel - Membru
  5. Milutinovici Valentina - Emilia - Membru
  6. Preunca Daniel - Gheorghe - Membru
  7. Crişan Lelica - Membru

  b) Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului

  1. Mihoc Marcel - Preşedinte
  2. De Maio Leontin Nicolae - Secretar
  3. Supuran Sorin - Membru
  4. Szatmari Ioan - Ştefan - Membru
  5. Băcanu Horea - George - Membru
  6. Cutu Dorin Pompiliu - Membru
  7. Stancu Traian - Membru

  c) Comisia pentru cultură, învăţământ, tineret şi sport

  1. Munteanu Sorin - Preşedinte
  2. Hehn Dorin - Olimpiu - Secretar
  3. Negoiţă Adrian - Valentin - Membru
  4. Bojin Mihăiţă - Membru
  5. Gaita Oana - Dana - Membru

  d) Comisia pentru sănătate şi protecţie socială

  1. Sarmeş Dan Ion - Preşedinte
  2. Tiuch Cătălin - Secretar
  3. Cojocaru Silvia - Membru
  4. Nodiţi Gheorghe - Membru
  5. Rotărescu Vasile - Membru

  e) Comisia pentru administraţie publică locală

  1. Coifan Viorel - Gheorghe - Preşedinte
  2. Cârceie Marius Radu - Secretar
  3. Suciu Matei - Membru
  4. Spătaru Elisabeta - Membru
  5. Moza Ovidiu Samuil - Membru

  f) Comisia pentru relaţii şi cooperare interregională

  1. Borza Dorel Constantin Vasile - Membru
  2. Cândea Iosif - Dorin - Preşedinte
  3. Dugulescu Marius Cristinel - Membru
  4. Bitea Nicolae - Florin - Secretar

  Se constată renunţarea la mandatul de consilier judeţean a Dlui. Popovici Marius ales şi validat în această funcţie pe lista „Alianţei pentru Timişşi se declară locul vacant.

   

   

  Art. 1 – Se validează mandatul de consilier judeţean al D-lui Costa Cosmin Lăscuţ, înscris ca supleant la poziţia nr. 11 din Lista Alianţei pentru Timiş (PNL * PNŢCD * FDGR) pentru alegerea Consiliului judeţean Timiş la alegerile din 1 iunie 2008.

  Art. 2 – Prevederile articolului 1, litera f) din Hotărârea CJT nr. 61/2008 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate, se completează, după cum urmează:
  f) Comisia pentru relaţii şi cooperare interregională
  - Costa Cosmin Lăscuţ

   

  Se constată încetarea de drept, prin demisie, a mandatelor de consilieri judeţeni ale Dlui Borza Dorel-Constantin-Vasile şi Dlui Dugulescu Marius-Cristinel şi se declară vacante locurile acestora pe Lista Partidului Democrat Liberal

  Art. 1 – Se validează mandatul de consilier judeţean a Dlui RĂVĂŞILĂ EMILIAN-FLORIN şi mandatul de consilier judeţean a Dnei EFTIMIE MARIANA, înscrişi ca supleanţi la poz. 17 şi 18 din Lista Partidului Democrat Liberal pentru alegerea Consiliului judeţean Timiş la alegerile din 1 iunie 2008.

  Art. 2 – Prevederile art. 1, lit f) din Hotărârea CJT nr. 61/2008 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate, se modifică, după cum urmează:
  f) Comisia pentru relaţii şi cooperare interregională
  - Dl. Răvăşilă Emilian - Florin în locul Dlui Borza Dorel;
  - Dna Eftimie Mariana în locul Dlui Dugulescu Marius.

  Art. I – Prevederile art. 1 din Hotãrârea CJT nr. 61/2008 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate, se modificã, dupã cum urmeazã:
          „ c) Comisia pentru culturã, învãtãmânt, tineret şi sport
  - Dna Eftimie Mariana în locul Drei Gaita Oana Dana
             f) Comisia pentru relaţii şi cooperare interregionalã
  - Dra Gaita Oana Dana în locul Dnei Eftimie Mariana.”

  Art.1 - (1) Se ia act de cererea de demisie a Dlui Stancu Traian şi se constată încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean.
            (2) Se declară vacant locul de consilier judeţean deţinut de Dl. Stancu Traian în cadrul Consiliului judeţean Timiş

  Art.1- (1) Se ia act de cererea de demisie a Dlui Moza Ovidiu-Samuil şi se constată încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean.
           (2) Se declară vacant locul de consilier judeţean deţinut de Dl. Moza Ovidiu-Samuil în cadrul Consiliului judeţean Timiş

  Art. 1 – Se validează mandatul de consilier judeţean a Dlui Chiforeanu Ion şi mandatul de consilier judeţean a Dlui Grecu Marian, înscrişi ca supleanţi în Lista Partidului Democrat Liberal pentru alegerea Consiliului judeţean Timiş la alegerile din 1 iunie 2008.

  Art. 2 – Prevederile art. 1 lit. b), lit. c) şi lit. e) din Hotărârea CJT nr. 61/2008 privind stabilirea componenţei comisiilor de specialitate se modifică, după cum urmează:
  „b) Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, lucrări publice şi protecţia mediului

  - Dl Dl Bojin Mihăiţă în locul Dlui Stancu Traian.
  c) Comisia pentru cultură, învăţământ, tineret şi sport
  - Dl. Chiforeanu Ion în locul Dlui Bojin Mihăiţă.
  e) Comisia pentru administraţie publică locală
  - Dl. Grecu Marian în locul Dlui Moza Ovidiu Samuil”.


  Cei interesaţi să transmită sugestii şi completări sunt rugaţi să ne contacteze pe adresa de e-mail chiraoana@cjtimis.ro