Şedinta ordinară a plenului Consiliului Judeţean Timiş din data de 29 ianuarie 2020