Şedinta ordinară a plenului Consiliului Judeţean Timiş din data de 16 decembrie 2019