Şedinta ordinară a plenului Consiliului Judeţean Timiş din data de 27 noiembrie 2019