Şedinta ordinară a plenului Consiliului Judeţean Timiş din data de 25 septembrie 2019