Şedinta ordinară a plenului Consiliului Judeţean Timiş din data de 28 august 2019