Şedinta ordinară a plenului Consiliului Judeţean Timiş din data de 17 iulie 2019