Şedinta ordinară a plenului Consiliului Judeţean Timiş din data de 28 mai 2019