Şedinta extraordinară a plenului Consiliului Judeţean Timiş din data de 09 decembrie 2019