Şedinta extraordinară a plenului Consiliului Judeţean Timiş din data de 22 noiembrie 2019