Şedinta extraordinară a plenului Consiliului Judeţean Timiş din data de 5 noiembrie 2019