Şedinta ordinară a plenului Consiliului Judeţean Timiş din data de 30 octombrie 2019